Toimintasuunnitelma 2021


YLEISTÄ

Vuosi on yhdistyksemme toiminnan 43. vuosi. Tavoitteenamme on ohjata senioreita

aktiiviseen osallistumiseen sekä edistää sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia.

Noudatamme toiminnassamme liiton ja yhdistyksemme sääntöjä. Liiton ja yhdistyksemme teema vuosille 2021 – 2023 on Rohkeasti tulevaisuuteen.

KOKOUKSET

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuussa. Siinä käsitellään tilinpäätös ja

toimintakertomus edelliseltä vuodelta. Sääntömääräinen syyskokous pidetään mar-

raskuussa. Siinä valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä

vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle.

Hallitus kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa sekä tarvittaessa puheenjohtajan tai halli-

tuksen jäsenen kutsumana.

TIEDOTUS

Yhdistyksen tilaisuuksista ilmoitetaan pääsääntöisesti torstain Pitäjänuutisissa jär-

jestöpalstalla.

YHTEISTOIMINTA

Edunvalvontaa Mäntyharjun vanhusneuvoston kautta.

Toimimme yhteistyössä Etelä-Savon senioripiirin muitten yhdistysten kanssa. https://etelasavo.senioripiiri.fi/

TOIMINTA

Yhdistyksemme aktiivisen toiminnan keskeisiä toimintoja ovat senioritapaamiset ja

teatteri- ja konserttimatkat. Matkat ja tapahtumasisällöt suunnitellaan jäsenistön

toiveiden mukaisiksi. Vuoden 2020 alussa aloitettua seniorilenkkeilyä jatketaan

edelleen, kävelylle lähdetään keskiviikkoisin klo 10.00 Rantapuiston kulmalta.

Osallistumme senioripiirin ja senioriliiton järjestämiin tapahtumiin. Senioriliitto

on toiminut 50 vuotta ja juhlavuosi huomioidaan senioritapahtumissa.

Perinteinen kirkkopyhä on huhtikuussa, jolloin osallistumme jumalanpalveluksen toteuttamiseen ja järjestämme kirkkoväelle kahvituksen.

Vuoden 2021 toiminta tapahtuu kuitenkin koronan ehdoilla ja tapahtumista tie-

dotetaan yhdistyksen kotisivuilla ja Pitäjänuutiset lehdessä.

KOULUTUS

Osallistumme liiton ja piirin järjestämiin koulutustilaisuuksiin, Teams-koulutuksiin      ja kursseille hallituksen päättämässä laajuudessa. Yhdistys järjestää myös itse omia tarvekartoituksen mukaisia koulutuksia.

SENIORITAPAAMISET

Senioritapaamiset ovat tammikuusta toukokuuhun ja syyskuusta joulukuuhun

kunkin kuukauden toinen keskiviikko. Sisällöt rakentuvat vierailijoiden teemoista

ja jäsenistön omista aiheista. Senioritapaamisten yhteydessä puheenjohtaja sekä toimintojen vastuuhenkilöt tiedottavat ajankohtaisista asioista. Samassa käydään keskustelua palautteesta sekä toiminnan kehittämiseen liittyvistä ehdotuksista.


HUOMIO! Monilla senioreilla voi olla merkkipäiviä, kuten 70, 75, 80 jne synttäreitä. Seurakunnan nettisivuilta poimin tiedon, että vallitsevan korona tilanteen johdosta myös nämä siirtyvät myöhempään ajankohtaan. Siitä tulee aikanaan ilmoitus seurakunnallisiin.


© Mäntyharjun kansalliset seniorit ry

Jouluruokailu 11.12.2019
Lauluryhmä ja Ilmi
Elli haastattaa joulutarinan esittäjä Urhoa
Muistiluotsin asiantuntija Riitta Halonen 8.1.2020